Hz. Safvan Bin Muattal ve Adıyaman Bölgesinin İslamlaşması

Doç. Dr. Mehmet Azimli

İçindekiler

Önsöz
Sahabenin Değeri
Sahabe Kimdir ?
Kuran’dan Ayetlerle Sahabenin Önemi
Sahabenin Dindeki Yeri
Sahabenin Bizim İçin Anlamı Ne Olmalıdır ?
Anadolu’daki Sahabe Kabirleri
Adıyaman’da Sahabeler
Hz. Safvan B. Muattal’ın Mezarı


I. Bölüm
Hz. Peygamber Döneminde Hz. Safvan B. Muattal
A. Hz. Safvan B. Muattal’ın Kabilesi
B. Hz. Peygamber Dönemi
Hz. Safvan B. Muattal’ın İslam’a Girdiği Yıllar Müslümanlar
Hicret Sonrası Medine

Zor Zamanda Müslüman Olmak
Resmî Görev
C. İfk Olayı
Beni Mustalik Gazvesi
Ensar-Muhacir Kavgası

Hz. Safvan B. Muattal Ve Hz. Aişe’ye İftira Olayı
Hz. Safvan B. Muattal’ın Olayı Duyması Ve Tavrı
Hz. Safvan B. Muattal’ın Hassan B. Sabit’i Öldürmeye Kalkışması

Hz. Safvan B. Muattal’ın Yakalanıp Bağlanması
Hz. Safvan’ın Muhakeme Edilişi Ve Tutuklanışı

Sad B. Ubade'nin, Hz. Safvan’ı Bıraktırışı Ve Giydirip Kuşattırışı
Hassan’ın Hz. Safvan’a Hakkını Bağışlayışı

İftiranın Allah Tarafından Temizlenmesi
Hasur Meselesi
İfk Olayı Sonrası Hz. Safvan B. Muattal
Yeni Bir Görev
Kürz B. Cabir Seriyyesi
Hz. Peygamber: Dokunmayın Safvan’a

II. Bölüm
Hz. Peygamber’den Sonra Hz. Safvan
Şam Ve Irak Bölgesine Seferler
Cezire Bölgesi Ve Çevresi

Adıyaman’da Yerleşim
40 Yıllık İkamet

Hz. Safvan B. Muattal’ın Vefatı
Ölüm Tarihi

Neden Adıyaman?
Kabir Adabı


III. Bölüm      
Hz. Safvan B. Muattal’dan Gelen Rivayetler
Namazın Mekruh Olduğu Vakitler
Kocası İzin Vermeksizin Kadının Nafile Oruç Tutması
Gece Namazı

Sahabe Döneminde Cezire Bölgesi Ve Çevresinin Fetihleri
Hulefa-İ Raşidîn Dönemi Gerçekleşen İlk Fetihlerin Sebepleri Üzerine Bazı Değerlendirmeler
Hz. Peygamber Dönemi Savaşları Ve Sebepleri

Hulefa-İ Raşidîn Dönemi Fetihlerin Sebepleri
Siyasi Gerekçeler
Ekonomik Gerekçeler
Dini Gerekçeler

Sonuç