Hz. Safvan Bin Muattal ve Adıyaman Bölgesinin İslamlaşması

Sahabe nesli İslam kültürünün en önemli bir parçasıdır. Bu nesil, İslam ümmeti içinde vahiy metinlerini ve Hz. Peygamber’e ait sünnet/hadislerin sonraki nesillere naklinde rol oynayan en önemli halkadır. Dolayısıyla Onların İslam kültüründe önemli bir yeri olduğu inkar edilemez bir gerçektir.
Yukarıda da aktardığımız gibi Kuran’da sahabe, yapmış oldukları erdemli davranışlardan dolayı övülmektedir. Onlar gerektiğinde dinin yayılması, kuvvetlenmesi ve insanlığın kurtuluşu için işkenceye katlanan ve hatta öldürülmekten korkmayan, malını ve mülkünü feda eden, eşini çocuklarını terk ederek göç eden kimselerdir. Bu vasfa sahip sahabeler Kuran’da övülmüşlerdir. Tağuta kulluk etmekten sakınan ve Allah’a yönelen bu kutlu insanlar müjdelenmektedir ve onlar sözü dinleyen ve en güzeline tabi olan kimseler olup, Allah’ın kendilerini doğru yola ilettiği gerçek akıl sahibi insanlar olduğu belirtilmektedir. Ayetler, sahabenin dinin yayılması ve kuvvetlenmesindeki rolünü ve onların davranış bakımından ortaya koydukları fazilet ve üstünlüklerini ortaya koymaktadır.
Hz. Peygamber’e isnat edilen rivayetlerde de sahabenin faziletine dair bazı ifadeler vardır. İmran b. Husayn ve Abdullah b. Mes’ud’un rivayetine göre Hz. Peygamber: “En hayırlı asr benim asrım, sonra onu takip eden asır, sonra onu takip eden asırdır” demek suretiyle sahabeleri en hayırlı nesil olarak tavsif etmiştir. Yine:
لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا أَدْرَكَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ
 “Ashabıma sövmeyiniz, Nefsim elinde olan Allah’a yemin ederim ki sizden biriniz Uhud Dağı kadar altını sadaka olarak dağıtsa, bunun sevabı, sahabelerden birinin bir avuçluk hurma sadakasına erişmez,” şeklindeki hadis de bu anlamdadır. Bu hadisler onların ne oranda fedakârlıklarda bulunduklarını göstermesi açısından önemlidir.
Yukarıdaki hadislerdeki sahabe ile ilgili genel ifadeler, yukarıda zikrettiğimiz ayetler ışığında yorumlanarak Hz. Peygamber’le uzun süre birlikte bulunmuş, onun etrafında kenetlenen, ona son derece saygı duyan, yardım eden ve ona indirilen vahye uyan kimselerin Sahabeler olduğu ortaya çıkmaktadır.

Sahabenin Bizim İçin Anlamı

Örnek nesil olan bu insanların bizim için en önemli yönleri dinin ana kaynağını ilk elden duyan ve yaşayan insanlar olmalarıdır. Bu anlamda onların tavır ve düşüncelerinde bulunan orijinallik bizim için önem arz etmektedir. Bu örneklik kılık, kıyafet veya çağının gereği olan şeyleri yapmaları değildir. Yine kendimizi onların çağında yaşatma da değildir. Önemli olan onların ahlaki tavırlarını toplumsal ilişkilerini günümüze yansıtmaktır. Onların tavırları ışığında günümüzde yapılması gerekenin yapılmasıdır. Örneklik budur. Hz. Safvan bu anlamda önem kazanır. Büyük bir medeniyetin evlatları olarak çağın gereksinimleriyle geçmişten aldığımız mirası mezc etmez isek medeniyet yolunda gerektiği gibi yürüyemeyiz.

 

<< Önceki Sayfa - Sonraki Sayfa >>