Hz. Safvan Bin Muattal ve Adıyaman Bölgesinin İslamlaşması

Biyografisini yazdığımız insan, herhangi bir şahıs olmayıp dünyanın gelmiş geçmiş en üstün insanı ve insanlara rahmet olsun diye gönderilen Hz. Peygamber’in kutlu arkadaşlarından biri olan ve Adıyaman’da metfun bulunan Hz. Safvan b. Muattal’dır. Burada onun hakkında Klasik İslam Tarihi kaynaklarında ve Hadis kitaplarında elde edebildiğimiz bilgileri ilk elden kaynaklardan aktaracağız. Ancak onun hayatı konusunda bilgi vermeden önce sahabe nedir? Bizim için önemi ne olmalıdır? Bu konudaki bazı ayet ve hadisleri aktarmak gerekmektedir.

Sahabe Kimdir

Arapça bir kelime olan sahabî; “arkadaşlık etmek ve bir kimseyle beraber bulunmak” anlamına gelen bir isimdir. Aynı kökten “sâhıb” kelimesinin çoğulu ise sahb, ashab ve sahâbe şeklinde gelmektedir. Terim olarak sahabî kavramı Hz. Peygamber’le arkadaşlık yapan veya onu gören her Müslüman için kullanılmaktadır. Bilginler, Hz. Peygamber’le bir sene, bir ay, bir gün veya bir an arkadaşlık yapan veya onu gören her Müslüman’ın sahabî olduğunu söylemektedirler. Bazı bilginler bu tanımı daha da genişleterek sahabîyi: “Ona inanarak Hz. Peygamber’le karşılaşan (mulakat) ve İslam üzere ölen kişidir,” şeklinde tanımlamakta ve bu tanımın içine onunla birlikteliği uzun veya kısa süre paylaşan, ondan rivayette bulunan veya bulunmayan, onunla beraber gazveye katılan veya katılmayan, onunla oturup konuşmadığı halde onu gören veya âmâlık gibi bir arızadan dolayı onu göremeyen herkesin dahil olduğunu ifade etmektedir. Netice itibariyle bu sahabîlik vasfı, imandaki kuvvet ve zaaf, sabır, metanet ve emanet bakımından dereceleri farklı olmakla birlikte, Hz. Peygamber (sav) döneminde Müslüman olan her bir şahıs için kullanılmıştır.

<< Önceki Sayfa - Sonraki Sayfa >>