Hz. Safvan Bin Muattal ve Adıyaman Bölgesinin İslamlaşması

Adıyaman, sahabelerin bölgeye gelen ordularının ilk fethettikleri yerlerdendir. Hatta ilk fetihle beraber sahabelerin ilk yerleştikleri ve vatan edindikleri bölgeler arasında Adıyaman ilk sıradadır. Bundan dolayı Adıyaman civarında ismini bilmediğimiz kabrini tanımadığımız birçok sahabenin kabri bulunmalıdır. Bu sebeple bölgeyi İslamlaştırmak için gelen bu güzide insanların burada mezarları olduğunu tahmin edebiliyoruz. Bu noktada adeta konuya temas eden Akif’in şu şiiri çok manidardır:
  Bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı!
  Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.
Adıyaman’da da bazı sahabelerin mezarları olduğu belirtilmektedir. Günümüz Adıyaman toprakları üzerinde bulunan ve sahabe oldukları söylenen toplam beş kabirden bahsedilmektedir. Bunlar; Hz. Safvan b. Muattal, Ebu Zerri’l-Ğifari, Ukkaşe b. Muhsin el-Fezzari, Mahmud-u Ensari, Yusuf-u Ensari, Abdullah b. Suraka.
Adıyamanlıların çok benimsedikleri ve bu sebeple yöresel bir kullanımla “Abuzer” şeklinde çocuklarını isimlendirdikleri Hz. Ebu Zerri’l-Ğifari’nin Medine’ye yakın bir yer olan Rebeze’de Hz. Osman döneminde vefat ettiği ve oraya defnedildiği kaynaklarda aktarılmaktadır. Hz. Ukkaşe b. Mihsan el-Esedi, ise Yemen bölgesinde yalancı peygamber Tuleyha b. Esed ile yapılan savaşlar sırasında şehit olmuş ve oraya defnedilmiştir.
İsmi zikredilip makam veya türbeleri bulunan diğer sahabe isimleri hakkında kaynaklarda bilgi bulunmamaktadır. Ancak bu bunların sahabe olmadığı veya kabirlerinin bu bölgede bulunmadığı anlamına da gelmemelidir. Yukarıda değindiğimiz gibi bu bölge ilk dönem fetihleri sırasında yoğun yerleşim yapılmış aynı zamanda yoğun mücadele ve savaşların olduğu bir bölgedir. Bu sebeple belki de ismini bilemediğimiz ve mezarının yerini tespit edemediğimiz daha fazla sayıda sahabe mezarının bu topraklarda bulunması ihtimal dışı değildir. (Allah-u alem)

<< Önceki Sayfa - Sonraki Sayfa >>