2. Uluslararası Çevre ve Ahlak Sempozyumu

İlki başarılı bir şekilde ulusal bir sempozyum olarak 2013 yılında Gaziantep’te gerçekleştirilen Çevre ve Ahlak Sempozyumunun bu yıl ikincisi uluslararası olarak düzenlenecektir. Bu doğrultuda, günümüzün en önemli sorunları arasında yer alan çevresel sorunların ahlak perspektifinden tartışılması uluslararası platforma taşınmış olacaktır. Çevresel sorunların ortaya çıkmasıyla ilgili sanayileşme, tüketim alışkanlıkları gibi birçok sebep sayılabilir. Ancak hepsinin arka planında bireysel ve toplumsal ahlakın değişmesi ve bozulması bulunmaktadır.

2. Uluslararası Çevre ve Ahlak Sempozyumu, Adıyaman Üniversitesi, Akademik Platform, Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği (ÇEKÜD) ve Çevre Vakfı tarafından birlikte düzenlenmektedir. Sempozyuma sadece teknik ve sosyal alanlarda çalışan bilim insanları değil, sanayi, sivil toplum örgütü ve kamu kuruluşu temsilcilerinin de katılması planlanmaktadır. Böylelikle konunun tüm taraflarının bir araya gelip çevresel sorunları tartışmaları ve köklü çözümler üretmeleri amaçlanmaktadır.

Sempozyum, 22-24 Ekim 2014 tarihinde, Adıyaman ilimizde, Adıyaman Üniversitesinde gerçekleştirilecektir. Sizleri de bu sempozyumda ağırlamaktan onur duyacağız.

Faruk KÜRKER
ÇEKUD Adıyaman İl Temsilcisi