Cevap ve DüzeltmeSözcü Gazetesi’nin 24.09.2021 tarihli sayısında Saygı ÖZTÜRK’ün ‘’Sahabenin yanında Nemrut Dağı yazılı tabelayı istemediler’’başlıklı yazısı ile Derneğimiz ve Yönetim Kurulumuz hakkında gerçeğe aykırı, haksız ve asılsız beyan ve iddialara yer verilmiş ve bu beyanların yayımı ile birlikte Derneğimiz ve yönetim kurulumuz gerek yerel gerekse ulusal kamuoyunda alenen saldırıya uğramıştır.

Derneğimiz ve yönetim kurulumuzun  yazıda bahsedilen olaylarla hiç bir ilgisi olmadığı, adı geçen kişi ve kişilerle  doğrudan veya dolaylı hiçbir bağı olmadığı halde, köşe yazısında taraf addedilerek  ismi yayınlanmış ve çeşitli iddialar üzerinden  itham  edilmiş, tüzel  kişilik hakları ve manevi değerleri saldırıya uğramıştır.

Şöyle Ki:

1. Derneğimiz 2006 yılında şehrimizde metfun Sahabe Safvan Bin Muattal Hz.nin bölge halkı tarafından çok fazla tanınmaması sebebiyle; daha iyi tanıtabilmek  amacıyla kurulmuştur. Derneğimizin faaliyetleri web sitemizde herkese açık olan tüzüğümüzde belirtilmiş ve hiçbir faaliyetimizde bu tüzüğün dışına çıkılmamıştır. Söz konusu yazıda geçen Derneğimiz yetkililerinin   ‘’ …bazı siyasilere yaptığı Nemrut’la aynı tabelada olmak istemiyoruz’’ baskısı sonuç verdi ifadesi gerçek dışı , maksatlı ve art niyetli bir ifade olup,bu gerçek dışı ifade derneğimizin toplumsal saygınlığına zarar vermiş ve bu vesile ile tüzel ve gerçek kişilik haklarının ihlaline yol açmıştır.

2. Yine gerçeğe aykırı olarak  kaleme alınan yazı içeriğinde yer alan ‘’Adıyaman’da etkili bir gurubun sosyal hayata baskısı ve buna benzer onlarca derneğin faaliyetlerinin AKP hükümeti ve bazı milletvekilleri tarafından maddi olarak desteklenmesi de halkı rahatsız ediyor’’ şeklindeki iddialar ve suçlamalar tamamen gerçek dışı olup; Derneğimizin Adıyaman’da etkili olduğu iddia edilen grup ile hiçbir bağı olmadığı gibi kuruluşundan beri hiçbir hükümet yada siyasiden herhangi bir yardım talebinde bulunmamış ve hiçbir ayni ve nakti yardım da almamıştır. Derneğimizin faaliyet giderleri üyelerimizin ve gönüllülerimizin yaptıkları bağışlarla yürütülmektedir.

3. Yine gerçeğe aykırı olarak  yazıda yer alan dernek yöneticilerinin elinde çok büyük bir güç olduğu, sahabeye yapılacak mutfak yapımı için AKP milletvekillerinin  girişimi ile İller bankasından 40 milyon liranın dernek yöneticilerine aktarıldığı , bu paranın mutfak dışı yerlere harcandığı iddiası da tamamen yalan, yanlış ve maksatlı ifadeler olup  derneğimizin ve yönetim kurulumuzun ne sahabedeki mutfak yapımıyla ne de yazıda bahsi geçen parayla hiçbir ilgisi yoktur. Gerektiğinde yetkili mercilerce yapılacak bir tetkikte durum anlaşılacaktır. Derneğimizin kurulduğu 2006 yılındaki tanıtım amaçlı bir kaç seminer ve tanıtım faaliyeti dışında yıllardır sahabe ile ilgili hiçbir plan, proje ve çalışması  olmamıştır.  Sahabe Safvan Bin Muattal Hazretlerinin Adıyaman’ın ve ülkemizin manevi bir değeri olduğu, aynı şekilde dünyanın 8. harikası olarak bilinen Nemrut Dağı’nın da ilimizin ve ülkemizin turizmine ve tanıtımına önemli katkıları olan turistik ve kültürel bir değeri olduğu bilinciyle derneğimizin tabeladaki Nemrut ismine karşı olması düşünülemez.  Kamuoyunu bilgilendirme görevi kamusal bir görev olup, bu görevin hukuk kuralları, basın meslek ilkeleri çerçevesinde yürütülmesi gerekmektedir. Köşe yazısında bahsi geçen asılsız iddialar yayınlanırken, derneğimizin tüzel kişiliği ve yönetim kurulumuzun kimlerden oluştuğu, adı geçen iddialar hakkında dernek yöneticileriyle her hangi bir iletişim aracı ile ulaşılmaksızın ve cevap hakkı tanınmaksızın ithamlarda bulunulmuştur. Bu yayın ile dernek ve yöneticilerimizin şahsi ve milli itibarları zedelenmiş, ülkemiz  kamuoyu nezdinde haksız ve mesnetsiz bir zan altında bırakılmıştır.

Bu nedenlerle, sair yasal haklarımız saklı kalmak üzere, derneğimiz hakkında yayınlanan gerçekdışı beyanlar içeren bu yayını tekzip eder ve tüm bu hususları kamuoyuna saygı ile duyururuz.                                                                

Dr. Sadık ÇAĞ                                                    

Safvan Eğitim Çevre Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı